15.00 €

Palet Mozzarella & Tomates Confites au Basilic